Algeneme voorwaarden thuiswerknu.net

Algmene Voorwaarden
Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het bezoeken en gebruiken van de website thuiswerknu.net Bezoekers en gebruikers van aanbodtotaal gaan automatisch, volledig en onvoorwaardelijk akkoord met deze Algemene Voorwaarden en aanvaarden deze. Deze Algemene Voorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst en zijn van toepassing op de content en Service verleend via het internet, deze website, en andere uitingen betreffende de service tenzij schriftelijk anderszins overeengekomen. In het geval dat één of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. thuiswerknu.net zal in een dergelijk geval vervangende bepalingen opstellen, die zo veel mogelijk overeenkomen met de niet-geldig verklaarde bepalingen.

Persoonlijke informatie
Informatie wordt op verschillende manieren en verschillende plaatsen op de website en/of banners verzameld. Bepaalde persoonlijke informatie wordt verzameld; bijvoorbeeld als u zich aanmeldt. Bij deze aanmelding wordt naar uw GSM nummer en/of e-mail adres gevraagd. Persoonlijke informatie wordt niet aan derden doorgegeven als u daarvoor niet uw uitdrukkelijke instemming verleend heeft. De Aanbieder zal de toepasselijke Nederlandse regelgeving ten aanzien van privacy naleven. In het geval daartoe een wettelijke verplichting bestaat zal de Aanbieder gegevens van gebruikers aan derden verstrekken. Op elke door de Aanbieder gesloten overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing

Aansprakelijkheid.
Het aanbieden van vacatures valt onder de verantwoordelijkheid van de aanbieder. Thuiswerknu aanvaart geen aansprakelijkheid omtrent de inhoud van vacatures. Thuiswerknu neemt ook geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de functies en het aanbod. Alle aangeboden vacatures zullen door thuiswerknu worden beoordeeld voor plaatsing op de website, of verzending via sms. Tijdens het screenen van de vacatures is het niet altijd mogelijk de juistheid omtrent inhoud, teksten, e-mail adressen, telefoonnummers en verdere bedrijfsgegevens m.b.t. de vacatures te bepalen, thuiswerknu zal hier uiteraard wel haar uiterste best voor doen. Mocht u onjuistheden aantreffen verzoeken wij u dit per e-mail kenbaar te maken, of via mail, webchat of contactformulier.

Afwijzing van aansprakelijkheid.
De aanbieder, gelieerde bedrijven partners en leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van het door u gemaakte gebruik van de service.

Thuiswerknu Refund policy e-books
Thuiswerknu biedt volledige restitutie van uw betaling in het volgende geval: * Dubbele betaling van hetzelfde e-book. Omdat de e-books van thuiswerknu als download worden aangeboden, en dus niet fysiek geleverd en of teruggestuurd kunnen worden zal er geen restitutie van uw betaling plaatsvinden. Als u problemen ondervindt bij het downloaden, en/of openen van uw e-book kunt u Contact met ons opnemen. Wij zullen u dan zo spoedig mogelijk verder helpen. Heeft u vragen of klachten: Neem dan contact met ons op via het contact formulier of stuur een e-mail naar: info@thuiswerknu.net Omschrijf duidelijk uw vraag of klacht. Wij streven ernaar vragen of geschillen binnen 24 uur in behandeling te nemen.

Abonnementen op sms diensten
Thuiswerknu is een abonnementsdienst. Thuiswerk Nu stelt geïnteresseerden in staat zich te abonneren op deze dienst. Via de dienst van Thuiswerk Nu ontvangen geabonneerden informatie over mogelijk openstaande thuiswerkvacatures. Aanmelding voor een abonnementsdienst moet altijd vanuit het 06-nummer gebeuren waarnaar de berichten gestuurd moeten worden en behoeft altijd de vermelding van een shortcode. Er worden alleen te betalen berichten verstuurd aan consumenten die daarom pro-actief vanuit het desbetreffende 06-nummer verzocht hebben. Indien er sprake is van aanmelding voor een abonnement wordt er altijd een aanmeldbevestiging verstuurd aan de consument. Wanneer iemand zich afmeldt voor een bepaalde dienst, zal er altijd een bevestigingsbericht van de afmelding verzonden worden. In geval de consument na correcte afmelding toch nog berichten ontvangt zal thuiswerk nu dit trachten op te lossen, nadat zij hiervan op de hoogte is gesteld. De Dienst Het abonnement treedt in werking wanneer de abonnee het berichtje : DEAL ON heeft verzonden naar nr 4004. De abonnee kan zich op elk gewenst moment af melden voor de sms dienst. Voor de SMS-dienst van thuiswerknu.net geldt de volgende afmeldcode: sms: DEAL OFF naar nr 4004 Het abonnement blijft bestaan totdat er correct afgemeld wordt. Het consumenten tarief bedraagt € 1,50 per bericht. Maximaal 2 smsjes per week met een actuele thuiswerkvacature zoals deze is aangemeld door een thuiswerkaanbieder. Bij deelname word ervanuit gegaan dat de deelnemer ouder dan 18 jaar is en dus handelingsbekwaam inzake de rechtshandeling aangaande het ontvangen on of verzenden van premium sms diensten. persoonlijke gegevens zullen door thuiswerknu vertrouwelijk behandeld worden.


privacy policy

Privacy verklaring:
thuiswerknu respecteert de privacy van al haar gebruikers, en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. thuiswerknu neemt daarbij de wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens in acht.

Verwerking gegevens:
thuiswerknu gebruikt uw gegevens om u per e-mail of sms te benaderen met informatie over bijverdienen, en indien van toepassing om uw bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. thuiswerknu verkoopt nooit persoonlijke gegevens aan derden en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Indien u geen bericht meer van thuiswerknu wilt ontvangen kunt u dat kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info (apestaartje)thuiswerknu.net Ook kunt u uzelf via de uitschrijflink onderaan elk bericht uitschrijven voor de mailingen.

Gebruik van cookies
Thuiswerknu maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van banenbox wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van thuiswerknu kan beperken.

Cookies zijn veilig
Cookies worden opgeslagen op uw computer en u kunt ze op elk gewenst moment verwijderen. Belangrijk om te weten: Het gebruik van cookies is veilig. E-mail en telemarketing acties zijn niet het gevolg van cookies. Cookies slaan namelijk uw e-mailadres of telefoonnummer niet op, noch wordt er met behulp van cookies een tot een persoon herleidbaar profiel opgebouwd.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op thuiswerknu worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op thuiswerknu.net

Functionele cookies
Om de site goed te laten werken gebruikt thuiswerknu diverse functionele cookies.

Get Clicky
Wij maken gebruik van Get Clicky om bij te houden hoe gebruikers thuiswerknu gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door get clicky opgeslagen op de servers van get clicky

Social Media
Mogelijk zijn op thuiswerknu knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken als Facebook, Twitter, Linkedin en Google+. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door deze websites. Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest u de privacyverklaring van Facebook, Twitter, Linkedin en Google+ (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Indien u vragen of opmerkingen heeft over het privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: info(apestaartje)thuiswerku.net

Verzoek tot verwijderen of opvragen gegevens die bij thuiswerknu van u bekend zijn Thuiswerknu verzamelt geen persoonlijke gegevens, alleen het 06 nummer en het e-mail adres zijn bekend indien de consument deze heeft verstrekt. U kunt deze laten verwijderen als u niet meer door thuiswerknu benaderd wilt worden.


Wijzigingen: Wijzigingen in onze privacy policy worden op de website bekend gemaakt. november2018